Ontvang je nog geen papieren LabVision?

Papieren Labvision

COLOFON

LabVision fungeert als kennisplatform voor laboratoria. De partners in LabVision voorzien hiertoe laboratoria van informatie en uiteindelijk oplossingen die het lab innovatiever en efficiënter maken.

Voorzitters:
Nicole Schenk,
Michiel Godschalk

Abonnement wijzigen 
of opzeggen?
Mail naar:
lezersservice@labvision.nl

Adverteren in LabVision?
Mail naar: marketing@labvision.nl

Vragen over privacy?
Ga naar: www.labvision.nl/privacy.html

Hoofdredacteur:
Richard Bezemer,
Bezemer Communicatie

Website: 
A-merkwaardig, Breda

Vormgeving 
Bureau OMA, Doetinchem

©LabVision 2022

Blijf op de hoogte
Ben je nog niet ingeschreven voor de digitale LabVision?

Voorwoord

De holy grail in analyseland is zoiets als met een supergevoelige techniek binnen enkele minuten in een enkel druppeltje honderden componenten kwantitatief te kunnen bepalen. In de dagelijkse praktijk kom ik dat soort ‘wizards of analysis’ niet vaak tegen. Des te meer de labmensen die liefdevol, in een noeste routine er honderden monsters doorheen jassen.

Aan de meeste verhalen in deze editie zit wel wat zweet van de hoge getallen. Het sterkst is dat bij het analytisch lab van IFF in Tilburg, waar soms honderden GC-injecties nodig zijn om voldoende
(1 mg!) van een bepaalde geurcomponent te verkrijgen voor structuuranalyse. Een werkje waar zomaar twee weken 24/7 analysewerk mee gemoeid kan zijn.

Bij het produceren van ringtestmaterialen voor milieu-analyses in mariene biota wordt door Wageningen Marine Research enorm veel werk verzet in de monstervoorbewerking. Met als resultaat steevast 260 potjes met exact dezelfde samenstelling, die over de hele wereld worden verzonden.

Voor gastro-intestinale studies op ingenieuze simulatiesystemen worden juist monsters van over de hele wereld binnengevlogen. Die gaan de machine in, waarna op allerlei plekken in het traject om de zoveel tijd analyses worden verricht. Veel geautomatiseerd, maar met best nog wel wat handjes aan de knoppen.


Richard Bezemer
Hoofdredacteur LabVision

Niet kijken op een monster meer of minder

Volledig scherm