Ontvang je nog geen papieren LabVision?

Papieren Labvision

COLOFON

LabVision fungeert als kennisplatform voor laboratoria. De partners in LabVision voorzien hiertoe laboratoria van informatie en uiteindelijk oplossingen die het lab innovatiever en efficiënter maken.

Voorzitters:
Nicole Schenk,
Michiel Godschalk

Abonnement wijzigen 
of opzeggen?
Mail naar:
lezersservice@labvision.nl

Adverteren in LabVision?
Mail naar: marketing@labvision.nl

Vragen over privacy?
Ga naar: www.labvision.nl/privacy.html

Hoofdredacteur:
Richard Bezemer,
Bezemer Communicatie

Website: 
A-merkwaardig, Breda

Vormgeving 
print en online:
Bureau OMA, Doetinchem

Druk: Prevision, Eindhoven

©LabVision 2022

Blijf op de hoogte
Schrijf je in om geen enkele digitale LabVision te missen

Voorwoord

Zo eens in de zoveel tijd ontvang ik een mailtje van iemand die zich afvraagt waarom hij/zij LabVision ontvangt, want hij/zij heeft zich helemaal nergens voor opgegeven. Een snelle search in de database levert dan in de regel een geruststellend antwoord op in de vorm van een door de persoon zelf ingevuld aanmeldformulier.

Wellicht gaat diezelfde gedachte door het hoofd van enkele van de vele nieuwe abonnees die we de afgelopen maand voor deze digitale LabVision hebben mogen noteren. Om je alvast gerust te stellen: we hebben niets AGV-illegaals gedaan Je hebt namelijk bij het doorakkeren van je aanmelding voor deelname aan de WoTS-vakbeurs van afgelopen september ook een vinkje gezet voor een gratis proefabonnement op LabVision!

Met als gevolg dat je hierbij voor het eerst een digitale LabVision ontvangt. Met deze uitgavevorm zijn we vorig jaar gestart om tegemoet te komen aan de groeiende vraag van abonnees op de dubbeldikke papieren editie (die twee keer per jaar verschijnt) naar een digitaal alternatief. Dat slaat aan, zien we in onze statistieken, en we hopen dat de nieuwe aanwas ook tevreden is.

In deze editie geven we je een inkijkje in drie laboratoria: een klein QC-lab, een state-of-the-art klinisch-chemisch lab en een researchlab van een flink aan de weg timmerende CRO. Heel verschillend van elkaar, maar met één gemeenschappelijke deler: passie en de liefde voor het vak.

Richard Bezemer
Hoofdredacteur LabVision

Welkom aan een groot aantal nieuwe abonnees!

Volledig scherm