AGENDA

NIEUWS

DE LAATSTE
ONTWIKKELINGEN

Nieuws

Duurzaam Lab
Challenge Award 2022 voor Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden heeft de Duurzaam Lab Challenge Award 2022 gewonnen bij de World of Technology & Science beurs in Utrecht. De prijs is binnengesleept door een inzending van het Facilitair Bedrijf en de faculteit Science & Technology van de hogeschool.

De jury was vooral te spreken over de wijze waarop de faculteit en dienst samen zijn opgetrokken om duurzaamheidsmaatregelen binnen de laboratoria door te voeren, die resulteerden in minder verbruik van water en elektra. Maatregelen die met name in het oog sprongen bij de jury waren de ledverlichting, doorstroomboilers en energiezuinige nieuwe apparatuur.

Nieuws

Koninklijk bezoek op WoTS bij Da Vinci

Tijdens de WoTS heeft Prins Constantijn van Oranje een bliksembezoek gebracht aan het labgedeelte van de WoTS-vakbeurs, waar hij onder meer de stand van Da Vinci Laboratory Solutions aandeed.

Hij was op de WoTS in het kader van zijn functie als special envoy van techleap.nl, een club die tech startups begeleidt. Hij leidde tijdens het WoTS-Stories seminar over de toekomst van de halfgeleiderindustrie een sessie waarin vier startups vertellen over de (baanbrekende) technologieën waaraan ze werken en welke nieuwe mogelijkheden daaraan gekoppeld zijn.

Na afloop van dit seminar toog hij met Willem van Raalte (voorzitter FHI en CEO van Da Vinci Laboratory Solutions) en Linda Bos-Dekker (adjunct directeur beurzen en events bij FHI) langs de stands.

Nieuws

Organ-on-a-chip imaging en analyse

De Nikon BioImaging Labs, waaronder die in Leiden, gaan diensten aanbieden op het gebied van organ-on-a-chip imaging en analyse. Het lukt steeds beter om met een organ-on-a-chip systeem een in vivo orgaansysteem na te bootsen door cellen afkomstig van het betreffende orgaan te kweken in een micro-fluïdisch apparaat op de chip. Deze technologie wordt dan ook meer en meer gebruikt in geneesmiddelenonderzoek om de werkzaamheid en toxiciteit van kandidaat-verbindingen met hoge nauwkeurigheid en efficiëntie te evalueren. Hiervoor zijn echter ook geavanceerde technieken vereist om goede beelden te verkrijgen van orgaanchips met complexe structuren, de juiste analyse-omstandigheden te selecteren en betrouwbare kwantitatieve gegevens te verkrijgen.

Nikon heeft in samenwerking met drie fabrikanten de optimale voorwaarden vastgesteld voor imaging en analyse bij verschillende organ-on-a-chip systemen in samenhang met het specifieke doel van het experiment. Dit zijn AIM Biotech, Nortis en TissUse. Op basis hiervan wordt vanuit de Nikon BioImaging Labs een pakket aan contract services voor organ-on-a-chip imaging en analyse aangeboden.

Nieuws

Veilig werken in
het lab

Onlangs is de herziene, derde druk van het boek ‘Managing safety, health and environmental risks in laboratories’ verschenen. Dit Engelstalige boek helpt de lezer om de risico's die hij/zij in zijn/haar eigen situatie kan tegenkomen, beter in te schatten en passende voorzorgsmaatregelen te nemen. Een brongerichte aanpak staat hierbij centraal. Het boek geeft tips voor het veilig werken met chemicaliën, biologische agentia, radioactieve stoffen, apparatuur, gasflessen, cryogene stoffen en glaswerk. Ook wordt aandacht besteed aan de fysieke belasting die laboratoriumwerkzaamheden met zich meebrengen.

In deze nieuwe editie zijn de recente wijzigingen in de stralingsbeschermingswetgeving en de veranderingen op het gebied van laserkarakterisering verwerkt. Ook is de tekst aangepast aan de wijzigingen in de normen voor handschoenen. Tenslotte zijn de laatste ontwikkelingen in de omgang met kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting schadelijke stoffen opgenomen.

Nieuws

Whitepaper over S + Cl analyses in biobrandstoffen

Biobrandstoffen worden vaak gemengd met traditionele brandstoffen zoals gasolie. Alle biobrandstoffen, gemengd of niet, moeten voldoen aan bepaalde wettelijke grenswaarden voor zwavel. Daarnaast bevatten sommige biobrandstoffen vrij veel chloor, wat weer corrosie kan veroorzaken tijdens en na de productiefases.

De XOS Sindie S + Cl XRF-analyzers leveren snelle, nauwkeurige en reproduceerbare resultaten voor zowel zwavel als chloor in biobrandstoffen. De zwavelanalyse met Sindie voldoet aan ASTM D2622 & ISO 20884 en de chloorbepaling met Clora aan ASTM D7536 & D4929. In een whitepaper worden deze analyse verder toegelicht.

Als distributeur van XOS demonstreert Da Vinci Laboratory Solutions graag de XOS analyzers in haar applicatielab.

Agenda

Laboratorium
Technologie voor Dummies

De insteek van de workshop Laboratorium Technologie voor Dummies op 16 november 2022 is praktisch en bedoeld om kennis te maken met verschillende technieken die in laboratoria worden gebruikt. Na een korte introductie gaan de deelnemers zelf aan de slag in een laboratorium van Avans+. Tijdens deze workshop, die in vier delen over klinische chemie, levensmiddelenonderzoek, microbiologie en analytische chemie is onderverdeeld, leer je diverse termen, technieken en apparaten van laboratoriumtechnologie te begrijpen. Doel daarvan is dat je in de toekomst in staat bent een meer actieve rol te spelen bij gesprekken binnen en buiten de organisatie.

De workshop is bedoeld voor iedereen die zakelijk te maken heeft met verkoop en levering aan laboratoria, maar zelf niet is opgeleid in deze discipline. Te denken valt aan medewerkers binnendienst, administratie, secretarieel, receptie, magazijn, staffunctionarissen, boekhouding, HRM en communicatie.

De deelnamekosten bedragen € 350 exclusief btw. Indien de firma waar de deelnemer werkt geen lid is van FHI, bedragen de kosten € 495 exclusief btw.

Volledig scherm