Ontvang je nog geen papieren LabVision?

Papieren Labvision

COLOFON

LabVision fungeert als kennisplatform voor laboratoria. De partners in LabVision voorzien hiertoe laboratoria van informatie en uiteindelijk oplossingen die het lab innovatiever en efficiënter maken.

Voorzitters:
Nicole Schenk,
Michiel Godschalk

Abonnement wijzigen 
of opzeggen?
Mail naar:
lezersservice@labvision.nl

Adverteren in LabVision?
Mail naar: marketing@labvision.nl

Vragen over privacy?
Ga naar: www.labvision.nl/privacy.html

Hoofdredacteur:
Richard Bezemer,
Bezemer Communicatie

Website: 
A-merkwaardig, Breda

Vormgeving 
Bureau OMA, Doetinchem

©LabVision 2023

Blijf op de hoogte
Ben je nog niet ingeschreven voor de digitale LabVision?

Voorwoord

In de vele laboratoria in Nederland en Vlaanderen die ik in de loop der jaren heb mogen bezoeken voor LabVision hangt altijd wel een goede werksfeer. Er wordt in een veelal stille harmonie samengewerkt, waarbij ieder zijn of haar ding doet. Ik zie zelden verveelde blikken op het lab.

De sfeer op een doorsnee lab is weliswaar niet zo uitgelaten als op de spreekwoordelijke Amsterdamse steiger op een zonnige zomerse dag, maar onderhuids is het een en al werkplezier. Niet in de laatste plaats door de collegialiteit; de koffietafel is er dan ook geen verplicht nummer.

Mijn subjectieve indrukken zijn min of meer geconcretiseerd in het Bèta Beloningsonderzoek waarvoor zo’n 500 mensen uit de chemie en life sciences een uitgebreide enquête hebben ingevuld. Sfeer en collegialiteit wordt door bijna iedereen als belangrijkste factor voor het werkplezier aangegeven. Salaris is zeker niet onbelangrijk, maar ook niet zaligmakend. Als mensen op zoek gaan naar een andere baan doen ze dat vooral omdat het hen ontbreekt aan waardering door de organisatie en mogelijkheden voor professionele groei.

In het artikel in deze digitale editie over het beloningsonderzoek vind je ook een overzicht van de salarissen per functie. Sowieso spannend (en niet ongunstig voor je werkplezier) om te zien of je aan de rechterkant van de mediaan zit!

Richard Bezemer
Hoofdredacteur LabVision

Werkplezier

Volledig scherm