Tom Rovers, area product manager bij Anton Paar Nederland, is verguld met het nieuwe demolab waar hij in een inspirerende omgeving de nieuwste reometers kan demonstreren.

Op 1 januari 2023 heeft Anton Paar in Breda een nieuwe vestiging in Nederland geopend. Het eveneens in Breda gevestigde Köttermann heeft hiervoor de inrichting van het demolab verzorgd. Tijdens dit project is het idee ontstaan om op dit gebied blijvend samen te werken. Hierbij kan Köttermann de ruimte ook gebruiken, maar dan als showroom voor het meubilair en de zuurkasten. Resultaat is een labruimte, die niet alleen voldoet aan de wensen van Anton Paar, maar ook op een aantrekkelijke wijze laat zien wat er allemaal mogelijk is op het gebied van laboratoriuminrichting.

Demolab in nieuwe vestiging van Anton Paar is tevens showroom voor Köttermann labmeubilair

Vorig jaar viel er heel wat te vieren voor Anton Paar. De wereldwijde aanbieder van onder meer dichtheidsmeters, alcoholmeters en meetinstrumentatie op het gebied van reometrie/viscometrie bestond honderd jaar en passeerde de kaap van een half miljard euro aan jaaromzet. In Nederland was er begin dit jaar met de opening van een nieuwe vestiging ook een feestje, zij het op een wat meer bescheiden schaal dan de viering van het eeuwlustrum op het hoofdkantoor in het Oostenrijkse Graz.

Zicht op een van de mogelijke constructies onder de bladen.

Dave Dijkhuis (Anton Paar), geflankeerd door Roeland Wegman (l) en Paul Snepvangers van Köttermann, die een succesvolle samenwerking tot stand hebben gebracht, waarbij het door Köttermann ingerichte demolab van Anton Paar ook fungeert als showroom voor het labmeubilair van Köttermann.

In het demolab is ook een gecertificeerde zuurkast geïnstalleerd, met daaronder een veiligheidskast.

Om aan klanten de meetinstrumenten te demonstreren en daarmee ook testen uit te voeren op klantmonsters is ongeveer de helft van het nieuwe pand toebedeeld aan het demolab. “Zodra we hadden bepaald hoeveel vierkante meters we nodig hadden voor het lab hebben we contact opgenomen met een aantal leveranciers op het gebied van laboratoriuminrichting. Het gesprek met Köttermann kreeg een bijzondere wending omdat al snel het idee opborrelde om de samenwerking verder door te voeren dan een opdracht voor het inrichten van een lab”, vertelt Dave.

“Köttermann had tot nu toe in Nederland geen eigen demoruimte. Potentiële klanten nodigden we uit bij een door ons ingericht lab van een andere klant. Dat werkt op zich prima, maar na corona is daarin wel wat veranderd. Laboratoria –hoe welwillend ook– zijn in het algemeen wat terughoudender geworden met externe bezoeken. Toen ik de plannen van Dave aanhoorde kwam het idee op om het demolab ook als een showroom voor ons meubilair te gebruiken. Omdat we best veel gemeenschappelijke markten hebben is dat extra aantrekkelijk voor beide bedrijven. Als een klant van Anton Paar in het demolab komt om met een instrument een monster te testen, kan er ook een zaadje worden geplant voor een toekomstig labinrichtingsproject. Andersom kan een klant die wij meenemen om het meubilair te ervaren –kijken en voelen, zeker van het staal dat zo kenmerkend is voor ons meubilair, is heel belangrijk in onze branche– ook op zoek zijn naar bijvoorbeeld een viscometer”, zegt Roeland Wegman, managing director van Köttermann Nederland.

De nieuwe vestiging maakt het volgens Dave Dijkhuis, sinds april 2022 managing director van Anton Paar Nederland, gemakkelijker om verder te groeien. “Ten opzichte van de vorige locatie in Oosterhout hebben we nu een stuk groter en moderner pand, dat door de ligging pal langs de A16 ook beter bereikbaar is. We hebben nu een volwaardig hoofdkantoor voor Nederland met sales- en servicemanagement, die tevens fungeert als uitvalbasis voor de buitendienst, met momenteel zes mensen in de verkoop en zes servicemonteurs.”

Zowel in de laboratorium- als de procesmarkt ziet Dave groeikansen. “Nederland kent veel innovatie waarbij we met onze producten kunnen aanhaken. Denk daarbij aan de ontwikkelingen in de groene chemie, waarbij je voor de karakterisering van allerlei soorten nieuwe grondstoffen fysische metingen moet verrichten. Een ander thema is de voedingsmiddelenindustrie, waar veel gebeurt op het gebied van vleesvervangers en plantgebaseerde eiwitten. Daar zie je ook veel start-ups die allemaal moeten meten.”

In de markt worden zuurkasten aangeboden die gebouwd zijn ‘conform de norm’. Dan zijn ze echter niet gecertificeerd, en voldoen dus niet aan de norm.

Met de twee schiereilanden kan je compartimenteren qua werkzaamheden en type apparatuur, terwijl je toch de vrijheid van bewegen houdt.

Met de twee door Köttermann gerealiseerde schiereilanden kan je compartimenteren qua werkzaamheden en type apparatuur, terwijl je toch de vrijheid van bewegen houdt zonder daarbij een ander voor de voeten te lopen.

Bij het design is uitgegaan van een ontwerp dat al vaker is gehanteerd door Anton Paar bij de inrichting van demolabs bij andere landenorganisaties. Dit is door Paul Snepvangers, project manager bij Köttermann, verder verfijnd en toegespitst op de gewenste functionaliteiten. “De wens van Anton Paar was om het lab te segmenteren voor bepaalde instrumentgroepen of applicaties. Bijvoorbeeld een eilandje voor de poederanalyse, met als bijkomende eis aansluitingen voor water en perslucht. Die open structuren in een ontwerp spreken ons zeer aan, omdat die ook ten goede komen aan de logistieke stromen in het lab. Met de twee schiereilanden die we hebben gerealiseerd kan je compartimenteren qua werkzaamheden en type apparatuur, terwijl je toch de vrijheid van bewegen houdt zonder daarbij een ander voor de voeten te lopen.”

“De eilanden zijn ook de plekken waar de zuilconstructie voor de aansluitingen goed tot zijn recht komt. In zo’n zuil kan je netjes, onzichtbaar voor het oog, heel flexibel alle media die nodig zijn voor een apparaat verwerken. Die flexibiliteit bewees zich ook tijdens de installatie. Zo moest er ergens toch nog een extra stopcontact bij. Die kan je in een handomdraai in een vrije cassette in de zuil aanbrengen”, aldus Paul.
Die flexibiliteit gold ook voor het achteraf doorvoeren van aanpassingen, die door medewerkers van Anton Paar zijn aangegeven “Wij kennen niet alle ins-and-outs van de apparatuur, weten niet op voorhand wat er aan media moet worden gekoppeld. Er moest bijvoorbeeld een vacuümpomp bij een opstelling worden geplaatst, onder een tafel. Daarvoor moeten allerlei uitsparingen worden gemaakt voor een nette verbinding met de apparatuur die op de tafel staat. Dat gaat in goed overleg met de medewerkers, met wie het prettig samenwerken is.”

Sinds de opening van het demolab heeft Dave veel positieve reacties ontvangen, zowel van klanten als de eigen medewerkers. “We hebben gewoon een hele mooie plek om de mogelijkheden van onze apparatuur te laten zien. Dat werkt zeer motiverend. In de nabije toekomst willen we hier ook expert workshops en seminars voor groepen van tien tot vijftien mensen organiseren, bijvoorbeeld over poederreologie of reologie in voedingsmiddelen. Specialisten geven een stuk theorie en de deelnemers kunnen dan in het lab de praktische kant ervaren. En –hebben we gemerkt bij de eerste bezoeken– ze zijn ook enthousiast over het meubilair!”

Enthousiast

Anton Paar
Köttermann
Informatie
Blijf op de hoogte
Schrijf je in om geen enkele digitale LabVision te missen

In het lab is ook een zuurkast geïnstalleerd. “Ofschoon we hier misschien één keer per week een proefje doen, wat in vergelijking met een 24/7 productielab te verwaarlozen is, hebben we niet beknibbeld op de afzuiging. We hebben niet echt een high-end zuurkast nodig, maar er staat wel een heel chic apparaat met een veiligheidskast eronder. Dat aspect moet, ook vanwege de veiligheid, gewoon op orde zijn. Als klanten komen om een monster te meten, moeten ze op dat gebied geen enkele belemmering ondervinden”, stelt Dave.

Wat zuurkasten betreft is er keuze genoeg bij Köttermann uit naar zeggen van Roeland 2700 verschillende typen, die allemaal gecertificeerd zijn. Dat laatste is volgens hem een door vele eindgebruikers onderschat aspect. “In de markt worden zuurkasten aangeboden die gebouwd zijn ‘conform de norm’. Dan zijn ze echter niet gecertificeerd, en voldoen dus niet aan de norm. Die situaties komen we eigenlijk nog veel te vaak tegen, en gebruikers zijn zich daar ook niet van bewust. Wij proberen ze daarin wat beter op te voeden. Ook door ze goed te laten aangeven wat ze in een zuurkast willen doen. Ga je werken met zuren of met radio-actieve stoffen? Dan kan je dat niet verenigen in één kast, want de ene toepassing vraagt om een rvs werkblad, terwijl dat juist door zuren wordt aangetast. En als je met bijvoorbeeld HF werkt komen er weer heel ander eisen aan de kast en de beglazing in verband met de etsende werking. Iedere situatie vraagt om een specifieke oplossing.”

Gecertificeerde zuurkast

Meer afwisseling

Open en flexibel design

Meer dan een demolab

Groeimarkt

Door het modulaire karakter van het labmeubilair zijn er duizenden mogelijkheden voor de configuraties van kasten, tafels en lades. “Het is een utopie om dat allemaal in één ruimte onder te brengen, maar ik denk wel dat 80 tot 90% wat we normaal in laboratoria plaatsen hier is te zien. Daarvoor gaan we iets minder strak te werk dan normaal, bijvoorbeeld door wat meer af te wisselen in de verschillende soorten lades. De basis is wat je echt nodig hebt. Daaromheen spelen we wat met het ontwerp om meer van onze mogelijkheden te laten zien, zonder dat dit afbreuk doet aan de functionaliteit voor Anton Paar. Hetzelfde geldt voor de constructies onder de bladen. Die ontwerp je normaal uniform, maar nu hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om verschillende mogelijkheden te tonen”, vertelt Roeland.

Volledig scherm